Kleiven døde 8. desember. Han ble funnet på golvet i sin leilighet, med skader i hode og ansikt, av heimesjukepleien som kom på rutinemessig besøk ved nitiden samme morgen. Det viste seg at han i løpet av natta hadde utløst trygghetsalarmen fire ganger, fra klokka kvart over tolv og sist ti over seks om morgenen. Det er Tidens Krav som skriver om saka i sin papirutgave onsdag 28. desember og på nett (pluss). De forteller at familien til den avdøde har anmeldt saka til politiet, som har startet etterforskning av alarmsentralen.

Familien, ved talsmann Erling Øksenvåg, er oppbrakt over det som har skjedd og sier til Tidens Krav at det viser seg at det sitter operatører ved alarmsentralen som verken innehar medisinsk utdanning eller erfaring, og det synes de er skremmende. De sier at Kleiven bestilte trygghetsalarm i trygg forvissing om at han skulle få hjelp når han trengte det mest. De ber om at det iverksettes øyeblikkelige tiltak for å forhindre flere slik hendelser framover.

Lensmann Hallvard Vermøy på Sunndal lensmannskontor sier til TK at de er sikre på at det ikke har vært noen kommunikasjon mellom 110-sentralen og heimebasert omsorg i Sunndal i dette tilfellet. De vil se på hvilke rutiner man har og hvilke vurderinger som er gjort ved alarmsentralen.

Rådgiver innenfor helse- og omsorg i Kristiansund kommune, Kjetil Leirbekk, bekrefter at en ikke har skriftlige instrukser og prosedyrer for hvordan alarmoperatøren skal opptre i ulike situasjoner. Han sier til TK at i dette tilfellet hadde operatøren oppfattet det som om vedkommende holdt på å legge seg, og deretter, på de tre neste alarmene, at han lå og sov og ikke hadde behov for hjelp. Leirbekk sier at alarmsentralen deres aldri har utgitt seg for å være et helsebemannet tilbud, den var underlagt brannvesenet fram til for to måneder siden, da kommunehelsetjenesten overtok ansvaret.