Baker-konkurrent konkurs. Dette tenker baker Johansen, som har rekordomsetning

foto