Asfaltering, tunellvask, rassikring og stikkrennebytte - her blir det kolonnekjøring