Tendenser til hamstring av matvarer, og da særlig av ett produkt