Krever oppbremsing av tiltaksplan for villrein

foto