Folkekyrkja står sterkt: – Vi er nok litt gode, seier soknepresten