Takket være stor frivillig innsats er denne bilen på vei til Ukraina

foto