Folk gikk mann av huse for å sikre seg vaksine

foto