Står fortsatt uten kirkeverge - nå skal stillingen lyses ut for fjerde gang

foto