Dømt til fengsel etter å ha hjulpet utlendinger til ulovlig opphold