Her holdt det på å gå gale: Frykta buss skulle tippe utfor vegen

foto