Sykkelbygda blir etappe i frivillighetsprosjekt

foto