- 22 km og 2200 høydemeter i Italienske fjell

foto