Opplevelser i kø for barna på sommerskolen - og nå bygges det som trolig blir kommunens største stupetårn

foto