Kornhausten: - Det har vore litt for lite sol for kornet i år.

foto