Ønsker å kjøpe tilleggstomt - fikk først ja, så nei