Varsler fare for jord- og flomskred. Dette er rådene du bør følge