Presset kapasitet. 20 barn står uten barnehageplass