Tar det høyde for fremtidens samfunn? Hvem skal involveres i planleggingen? Politikerne fikk svar