Surnadalsbedrift har vokst seg stor godt utenfor egen kommune