Kampen fortsetter: – Årets talere, er unge kvinnelige lokalpolitikere