Dette provoserer den nye fabrikksjefen, som egentlig hadde helt andre planer for yrkeslivet