Årets nyttårsbarn ble født 20 sekunder inn i det nye året