Foreslår ny ordning: – Dette vil redusere ulikhetene i samfunnet