Oppfordrer villreinnemda til å stoppe utrydding av villrein

foto