Kommer med informasjon om eiendomsskatt – nå skal den faktureres fire ganger i året