– Etter mitt skjøn er det veldig lite som skal gjerast for at fylkesveg 62 skal bli opna