Avlyser alle arrangement som ikkje er «nødvendige»