400.000 blanke kroner fra Hydro til lag og foreninger