Jo Sverre inviterer til Støggukonsert - på nett - mandag kveld.

Heimekonsert på nett

Jo Sverre tar konsekvensen av koronarestriksjonene og inviterer til konsert heime hos seg sjøl - på nett. Over 160 har meldt at de "skal" på konsert.