Får etablere sorteringsanlegg og deponi på Rausand