12,4 millioner blei årsresultatet etter skatt for Svorka i 2014. Dette er en nedgang på fire millioner kroner fra året før.

Direktør Halvard Fjeldvær i Svorka sier seg fonøyd med resultatet i et år der kraftproduksjon og inntektsramme har vært lav.

- Svorka er et viktig selskap regionalt. I et normalår kjøper vi tjenester fra det lokale næringslivet på MNOK 40, og vi bidrar med lokale sponsormidler på opptil 1 MNOK per år. Svorka planlegger også investeringer i størrelsesorden 200 MNOK de neste fire årene, og det gjør oss til en av de største investorene på Indre Nordmøre, sier administrerende direktør i Svorka, Halvard Fjeldvær.

Svorka sier selskapet de siste årene har investert betydelige midler gjennom bygging av kraftverk, nett og bredbånd.

Selskapet velger å benytte lokale leverandører i sine utbyggingsprosjekter, i tillegg til å bruke lokale leverandører i den løpende driften av selskapet.

Svorka kjøpte i 2014 varer og tjenester fra lokale leverandører for MNOK 52,6.