Posen lander nedi kassa med et smell. Like etter følger enda en.

– God jul!, smiler ei dame, før hun rusler videre.

– God jul!, svarer Inger Bente. Tærne er kalde, utenfor Amfi Sunndal svinner dagslyset raskt også denne desemberettermiddagen. Men i hjertet er det lys og varme. Og omtanke, for noen som kan ha det tungt nå som jula nærmer seg. Mange innsatte i norske fengsler gruer seg til ei jul bak murene. Ensomheten kan bli stor, innelåst og langt fra familie.

I fjor samlet Inger Bente Gjøvik inn små hverdagsgleder til barn som får behandling ved St. Olavs Hospital i Trondheim. I år er det en annen hjertesak hun brenner for og bruker førjulstida til. Hun samler inn Twist-poser. Målet er å få inn minst seksti-sytti poser, slik at alle innsatte ved Hustad fengsel kan få en som en liten oppmuntring til jul.

En rask opptelling viser denne ettermiddagen at det er godt over tjue Twist-poser i kassa.

– Og jeg har enda flere heime, forteller Gjøvik. Mange har villet bidra. Flere som ikke har hatt anledning til å kjøpe og levere en pose, har overført penger slik at Inger Bente kan kjøpe.

– En god gjerning!, smiler ei dame som kommer forbi.

– Jeg skal bare stikke inn og kjøpe en pose, så kommer jeg ut igjen, lover hun. Plastkassa med store poser favorittbiter ved «røykebenken»blir stadig fullere.

Men det er ikke alle som synes noe om initiativet. Det finnes dem som reagerer kraftig. Som peker på at det er en grunn til at folk soner fengselsstraffer.

– Forstår du at noen reagerer?

– Ja, jeg gjør jo det. Men jeg tenker at en slik liten oppmuntring kanskje kan gjøre en forskjell. Kan forandre alt. Og så er det vel slik at de aller fleste av oss har gjort noe en gang, noe som vi kanskje er glade for at vi ikke ble tatt for. Kjørt for fort, for eksempel. Det er det veldig mange som har gjort. Noen ganger skal det ikke mer til.

20. desember drar Inger Bente til fengselet i Fræna for å levere Twist-posene. Med seg har hun også brus fra Oskar Sylte og andre små gaver fra den lokale handelsstanden. Hun takker alle som har bidratt, og tar fortsatt imot flere poser. Ordfører Ståle Refstie er utfordret til å bidra, og Gjøvik håper på svar.

Skulle det bli for mange Twist-poser; flere enn antall insatte, er planen klar: Da går overskuddet til de ansatte ved fengselet, forteller hun.

Øystein Hauge er seniorrådgiver ved Kriminalomsorgen Hustad fengsel og sier på generelt grunnlag at de gjennom mange år har samarbeidet med organisasjoner som Frelsesarmeen, Røde Kors Visitortjenesten og andre frivillige, også om velferdstiltak for innsatte i fengselet.

- Dette blir satt stor pris på, sier han.

Av ulike grunner ønsker han ikke å uttale seg om rutiner knytta til konkrete gaver til fengselet.

Jula i fengselet er på noen måter ganske lik den feiringen vi alle kjenner, framholder seniorrådgiveren. Tradisjonell julemat, juletre, adventsstjerner i vinduene og innsatte som går til gudstjeneste på julaften.

- Men savnet av familie og barn vet vi oppleves særlig sterkt i høytiden. Og de vanskelige følelsene innsatte strever med ellers i året blir jo lett forsterka under den tiden vi nå snart går inn i. Men vi forsøker etter beste evne å møte hver enkelt der de er, sier han.

- Fengselsbetjentene våre er også godt trente i å ta den gode samtalen.

Hustad fengsel har 32 plasser i åpen soning og 28 i avdeling for høyere sikkerhet. Belegget er for tida noe lavere, opplyser Hauge. Han legger til at det i forbindelse med julehøytida også i noen grad innvilges permisjoner.