Protester mot kraftlinje på Fosen får ingen betydning for Surnadal og Sunndal

foto