Fant over 200 kilo sprengstoff etter tidligere gruvevirksomhet

foto