Fikk betongbjelke over seg - fløyet til sjukehus

foto