Tilsette tekne for snoking i pasientjournal - startar tilsyn