Blir indre Nordmøres første lærebedrift på sitt felt

foto