Redningsaksjon i fjellet. Helikopter kommer ikke frem