Fikk pålegg om å fjerne 700 tonn aluminiumoksid som ble funnet lagret i tunell