Kommunen har ikke kapasitet, fikk 1,8 mill. i «bot» - og pasienter kan bli sendt langt unna