Ungdommen ivrer for ny midtsommerfest - blir med i styret

foto