Grunnet rødt farevarsel for ekstremt mye regn, oransje farevarsel flom, samt jord- og flomskred i Sunndal kommune ønsker vi at befolkningen er beredt på flere alvorlige hendelser i vår kommune.

Kommunen er i direkte kontakt med faginstanser ved NVE, og er i kontakt med beboere ved utsatt bebyggelse på Snøva etter flomskredene som gikk der 10. juli.

Det er flere lokaliteter i kommunen som er utsatt, derfor er det viktig at befolkningen sørger for å renske bekkeløp, og inneha oppmerksomhet ved sine omgivelser hva gjelder flom- og skredfare. Det er også viktig at kommunen og andre relevante aktører som Statens vegvesen varsles ved mistanke om alvorlig erosjon i vassdrag.

Kommunen vil i kveld samle kriseledelsen for å oppdatere om situasjonen.