Sa opp og ble banksjef – nå blir stillinga utvidet