Utsetter sak om fritak for eiendomsskatt for dette bygget