Ungdomsskoler og videregående skoler tilbake til gult nivå

foto