Nesten all smitte i fylket skyldes nå innreise

foto