Spør hvorfor kommunedirektøren stopper heltidskulturen på grunn av lønn

foto