Kommunestyrerepresentant Einar Vaagland (Ap) i Halsa søker om fritak fra Halsa kommunestyre etter trusler om fysisk vold. Truslene blei etter Vaaglands beretning framsatt etter kommunestyret den 23. november.

Slik Vaagland beskriver det i sin fritakssøknad skal en av samtalene i etterkant av kommunestyremøtet forløpt slik:

På veg ut av salen, etter å ha blitt beskyldt fra talerstolen for å "lefle med tall":

Einar: – Du må hjem og lese tallene, C.

C: – Ikke snakk til meg! Jeg er så sint at jeg kunne klinket deg!

Einar: – Og sjekk definisjonen på lefling.

Vaagland har stått i spissen for protestene mot kommunesammenslåing i Halsa. Han har vært med i en folkeaksjon for å beholde Halsa som egen kommune. Halsa har besluttet med knappest mulig flertall i kommunestyret, å slå seg sammen med Hemne og Snillfjord kommuner, under navnet Heim kommune. Debattene om saken har vært lange og harde i Halsa. Etter kommunestyret den 23. oktober stor flere kommunestyrerepresentanter fram å sa fram om utilbørlig oppførsel. Vaagland er derfor sjokkert over at historien gjentar seg i møtet etterpå. Og attpåtil etter et MOT-foredrag i forkant av møtet om å være positiv på selve møtet.

– At slik oppførsel fremdeles forekommer etter avisoppslaget om det samme problemet tidligere i høst, det var til og med et MOT-foredrag om å være positiv på selve møtet, er langt over streken.

Det var ikke bare trusler om fysisk vold Vaagland mener han blei utsatt for ved siste kommunestyremøte. Også utilbørlig press ved at representanter ba ham kjappe seg fordi de ville heim, og om å stoppe med kveruleringa. Vaagland sendte derfor sin søknad om fritak den 27. november. Han har ikke fått svar på sin søknad fra kommunen, og han kan heller ikke se at den ligger som sak til neste kommunestyremøte.

– Håndteringa av oppsigelsen føyer seg inn i mønsteret av ukultur i Halsa kommunestyre. Er det håp om at medieomtale kan bedre forholdene, spør Vaagland.

Det har ikke vært mulig å få kommentar fra rådmann Anita Ørsal Oterholm. Ordfører Ola Rognskog (Sp) sier det er nært slektskap mellom rådmannen og Einar Vaagland, så setterådmann må oppnevnes av formannskapet. Det kan etter ordføreren tror skje før førstkommende kommunestyremøte.

– Jeg har ikke opplevd situasjonene Vaagland beskriver slik han beskriver dem. Utover det ønsker jeg ikke å kommentere saken, sier Ola Rognskog.

Dette beskriver Vaagland hendte under og etter kommunestyremøtet:

Under kommunestyremøtet:

A: – Nå fatter du deg i korthet på interpellasjonene, jeg vil hjem!

Einar: – Det er viktige saker, A.

Etter kommunestyremøtet:

B: – Slutt med den kveruleringa, nå, Vaagland!

Einar: – Det er viktige saker, B.

På veg ut av salen, etter å ha blitt beskyldt fra talerstolen for å "lefle med tall":

Einar: – Du må hjem og lese tallene, C.

C: – Ikke snakk til meg! Jeg er så sint at jeg kunne klinket deg!

Einar: – Og sjekk definisjonen på lefling.