Klare med ny utgåve - med innhald frå eit høgst uvanleg år